Търговски представители на фирма Унипетрол ООД

Мариян Енчев

Търговски представител

Цветан Генков

Търговски представител Плевен

Тейнур Ахмед

Търговски представител Русе

Мирослав Иполитов

Търговски представител Велико Търново,Свищов, Златарица

Никола Начев

Търговски представител Разград, Попово

Живко Колев

Търговски представител Силистра

Стоян Стоянов

Търговски представител Шумен

Христофор Николов

Търговски представител Ловеч

Имрен Шефкет

Търговски представител Варна

Явор Янакиев

Търговски представител Стара Загора

Унипетрол ООД е дружество, регистрирано през 2008 г. с адрес на управление гр. Горна Оряховица. Дейността на дружеството е търговия и дистрибуция на петролни продукти и смазочни материали.

Адрес за кореспонденция