Търговски представители на фирма Унипетрол ООД

Мариян Енчев

Мениджър търговски представител

Никола Начев

Търговски представител Разград, Попово

Хелена Колева

Търговски представител Русе

Мирослав Иполитов

Търговски представител Велико Търново,Свищов, Златарица

Имрен Шефкет

Търговски представител Варна

Мартина Йовчева

Търговски представител Силистра

Христофор Николов

Търговски представител Ловеч, Плевен

Унипетрол ООД е дружество, регистрирано през 2008 г. с адрес на управление гр. Горна Оряховица. Дейността на дружеството е търговия и дистрибуция на петролни продукти и смазочни материали.

Адрес за кореспонденция