Продукти на фирма Унипетрол ООД

Като дистрибутори на едни от най-развитите петролни компании, имаме възможността да предлагаме продукти с висок стандарт на качество.

Дизелово гориво

Дизеловото гориво е жълтеникава течност, получена при преработка на нефт. Използва се като гориво за дизеловите двигатели. През зимата предлагаме дизелово гориво, съобразено със сезона, което издържа до минус 30 градуса.

Бензин

Бензинът е безцветна, до леко жълтеникава, прозрачна и лесно изпаряваща се течност с характерна миризма.

Пропан - бутан

Пропан – бутанът се получава при преработка на нефт. Представлява смес от летливи въглеводороди, газовете пропан C3H8 и бутан C4H10. В някои страни пропан-бутанът е бил използван от 1940-те години като алтернатива на бензина в двигателите с вътрешно горене. Предимството му е, че той е нетоксичен, не предизвиква корозия, не изисква тетраетилолово или други добавки и има високо октаново число (102-108, в зависимост от местните спецификации). Той изгаря по-чисто от бензина или дизела и не отделя сажди, както последния.

Свържете се с нас

Отговаряме до 24 часа

Имате въпроси ?

Имате въпроси ?

Унипетрол ООД е дружество, регистрирано през 2008 г. с адрес на управление гр. Горна Оряховица. Дейността на дружеството е търговия и дистрибуция на петролни продукти и смазочни материали.

Адрес за кореспонденция