Контакти на фирма Унипетрол ООД

Иван Георгиев

Таня Иванова

Таня Кушева

Десислава Паралесова

Направете запитване

Унипетрол ООД е дружество, регистрирано през 2008 г. с адрес на управление гр. Горна Оряховица. Дейността на дружеството е търговия и дистрибуция на петролни продукти и смазочни материали.

Адрес за кореспонденция