Въвежда се нова схема за държавна помощ за намалена акцизна ставка на газьола

Правителството одобри промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, с които се въвежда нова схема за държавна помощ за намалена акцизна ставка на газьола, използван в първичното селскостопанско производство.
Схемата ще се прилага след получаване на окончателния номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.
Променя се механизмът за предоставяне на държавната помощ. Предвижда се тя да бъде предоставяна под формата на парични средства (възстановяване на част от стойността на акциза), а не както досега – под формата на ваучери за гориво. Земеделските стопани ще подават заявление за кандидатстване еднократно и ще получават помощта наведнъж.
По този начин ще се облекчи процесът на кандидатстване за помощта, като ще се намалят административната тежест и разходите за бизнеса, уточняват от Правителствената информационна служба.

Свържете се с нас

Отговаряме до 24 часа

Имате въпроси ?

Имате въпроси ?

Унипетрол ООД е дружество, регистрирано през 2008 г. с адрес на управление гр. Горна Оряховица. Дейността на дружеството е търговия и дистрибуция на петролни продукти и смазочни материали.

Адрес за кореспонденция